دستور ترخیص محمود خسروی‌وفا از بیمارستان هانگژو صادر شد

دستور ترخیص محمود خسروی‌وفا از بیمارستان هانگژو صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سانحه تصادفی که پیش از بازی های آسیایی، محمود خسروی وفا را تحت شرایط و مراقبت های ویژه پزشکی قرار داد، باعث شد وی نتواند کاروان اعزامی ایران را در آغاز این بازی ها همراهی کند.

با این حال وی در میانه راه بازی های آسیایی عازم هانگژو شد تا در کنار ورزشکاران کاروان ایران باشد و آنها را در رقابت های باقی مانده همراهی کند اما وخیم شدن اوضاع او منجر به بستری شدنش در بیمارستانی در هانگژو شد.

وضعیت پزشکی محمود خسروی وفا به گونه ای بود که حتی بعد از اتمام رسمی بازی های آسیایی و بازگشت کامل اعضای کاروان ورزش ایران به کشور، وی اجازه ترخیص و بازگشت را پیدا نکرد تا کماکان در هانگژو وضعیت درمانی اش پیگیری شود.

حال بعد از گذشت بیش از یک هفته از بستری شدن خسروی وفا، پزشکان اجازه ترخیص را به او داده اند اما با این توصیه که یکی دو روز دیگر هم در بیمارستان تحت نظر باشد سپس مرخص و عازم ایران شود.

محمود خسروی وفا پیش از بازی های آسیایی به خاطر سانحه تصادف تحت مراقب های ویژه پزشکی قرار گرفت اما با اجازه پزشک و در حالی که بیش از یک هفته از این بازی ها گذشته بود، عازم هانگژو شد. در حین سفر لخته شدن خون منجر به بستری شدن دوباره وی شد.