دستور ویژه رئیس پلیس پایتخت در خصوص پیگیری حادثه سد لتیان

دستور ویژه رئیس پلیس پایتخت در خصوص پیگیری حادثه سد لتیان

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگیری به وجود آمده بین یکی از مأموران پلیس و خانمی که با خودروی خود از ایست بازرسی پلیس عبور کرده و بعد از آن اقدام به فیلمبرداری کرده است، رئیس پلیس پایتخت در خصوص پیگیری حادثه سد لتیان دستور ویژه صادر کرد.

سردار حسین رحیمی، دستورات لازم را در خصوص پیگیری ویژه حادثه دستگیری خانمی که در منطقه سد لتیان توسط گشت خودرویی پلیس پیشگیری دستگیر شده است را صادر کرد.

منبع : مهر