دستگیری عوامل تیراندازی در خیابان وحدت اسلامی تهران

دستگیری عوامل تیراندازی در خیابان وحدت اسلامی تهران

اراذل و اوباشی که در روزهای ۲۰ و ۲۱ دی ماه سال جاری در خیابان وحدت اسلامی اقدام به تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم کردند، توسط پلیس امنیت شناسایی و دستگیر شدند و صبح روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ جهت بازسازی صحنه جرم در محل حادثه حاضر شدند.

منبع : مهر