دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود افتتاح می‌شود

دفتر منطقه‌ای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود افتتاح می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مدیریت منابع آب ایران، علیرضا الماسوندی اظهار داشت: چند سالی است که بحث مدیریت یکپارچه حوضه زاینده‌رود در محافل مختلف مطرح شده و توسط شرکت مدیریت منابع آب با همکاری مشاورین داخلی و خارجی مطالعه شده است اما عدم استقرار آن و فقدان دفتر منطقه‌ای مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب در محل حوضه آبریز، مانعی در راستای تحقق اهداف آن بود.

وی افزود: حوضه آبریز زاینده‌رود در فلات مرکزی ایران، همانند بسیاری از نمونه‌های مشابه در دنیا و ایران، طی سال‌های گذشته در بُعد عرضه، تأمین و مدیریت، روندی رو به گسترش داشته است.

الماسوندی اضافه کرد: در این حوضه آبریز، با ساخت سد زاینده‌رود و دیگر سازه‌های آبی و بهره‌برداری از آنها مدیریت انسانی و همچنین تغییرات اقلیمی، پیامدهای جدید و نه چندان مبارکی را در مدیریت آب رقم زده‌اند.

رئیس حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود و حوضه‌های جنوب غربی فلات خاطرنشان کرد: تحول ناشی از این دو مقوله در مشخصه‌های مدیریتی آب، جهش‌های قابل توجه هزینه تأمین آب جدید در قیاس با هزینه‌های مشابه در گذشته را حکایت می‌کند.

وی ادامه داد: به این واسطه، ضرورت تلاش برای کنترل تقاضا و استفاده کامل اقتصادی از منابع آب بیش از پیش اهمیت یافته است. از طرفی توسعه اجتماعی و ساختار مدنی متناظر با بخش آب در این حوضه، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهره‌برداری از منابع و همچنین مدیریت آب دارد.

الماسوندی افزود: ایجاد ساختارهای هماهنگ‌کننده در سطح ملی و منطقه‌ای با حضور نمایندگانی از نهاد دولتی و همچنین به‌کارگیری سازمان‌های غیردولتی و مستقل به منظور فراهم‌آوری امکان مشارکت ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان در مدیریت بخش آب، مبانی مشترک و مورد تأکید اندیشمندان است.

وی، این مهم را گامی در راستای فرآیند اخذ تصمیمات و حکمرانی از پایین به بالا دانست و گفت: وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران به منظور حفظ انسجام، وحدت و یکپارچگی ملی و منطقه‌ای، استفاده از ابزار پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS) و همچنین ظرفیت‌سازی نهادی مشارکت گروداران در فرآیند تصمیمات، دفتر به‌هم پیوسته و یکپارچه منابع آب حوضه زاینده‌رود را به‌زودی (اوایل آبان ماه سال جاری) در محل حوضه افتتاح کرده و مورد بهره‌برداری قرار خواهند داد.

رئیس حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود و حوضه‌های جنوب غربی فلات بیان داشت: ایجاد این ساختار با همکاری شرکت‌های آب منطقه‌ای اصفهان و همچنین شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری و استفاده از سازوکارهای بین بخشی آب با نقش‌آفرینی نهادهای مدنی و جوامع محلی خواهد بود.

الماسوندی اظهار داشت: انتظار می‌رود با استقرار و بهره‌برداری از دفتر منطقه‌ای به‌هم پیوسته حوضه آبریز زاینده‌رود، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، قانون‌گرایی، کارآمدی و مشارکت در تصمیمات بهبود یابد و نهاد مدیریت آب، در راستای حکمرانی خوب سریع‌تر حرکت کند.

وی گفت: از این رو است که با توسعه نهاد مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب حوضه زاینده‌رود به سطوح منطقه‌ای و محلی، علاوه بر دسترسی جامع، علمی و کاربردی به اثرات درازمدت هر تصمیم، محلی رسمی برای مشارکت گروداران در شکل‌گیری اقدامات مؤثر مدیریت منابع آب حوضه ایجاد می‌شود.

معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران تأکید کرد: با این ساختار، فضای بهتری برای اقدامات فرابخشی آب در راستای نجات آبخوان‌ها، احیای محیط‌زیست، معیشت، امنیت غذایی و جمعیت مهیا می‌شود.