دلیل انصراف الهام حسینی از زبان خودش

دلیل انصراف الهام حسینی از زبان خودش

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، الهام حسینی که از حرکت دوضرب انصراف داد، گفت: درگیر آسیب دیدگی هستم. در این مدت فیزیوتراپی می‌کردم.از عربستان که برگشتیم دردم شدت گرفت. به خودم می‌گفتم که چند روز بگذرد شرایط بهتر می‌شود اما نشد.»

حسینی ادامه داد: در حرکت یک ضرب کمرم به شدت درد گرفت. برای حرکت دوضرب کادر فنی ترجیح داد تا از ادامه مسابقات انصراف بدهم.

حسینی در پایان گفت: من امروز مشکل بدنی نداشتم، مشکلم درد کمرم بود.این مشکل بدجور جلوی من رو گرفت.امیدوارم در مسابقات آتی بهتر وزنه بزنم.