دلیل رضایی برای ترک دبیرکلی والیبال نشسته آسیا و تصدی نایب رئیسی

دلیل رضایی برای ترک دبیرکلی والیبال نشسته آسیا و تصدی نایب رئیسی

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و انتخاباتی کنفدراسیون والیبال معلولان آسیا و اقیانوسیه روز گذشته برگزار شد که طی آن علاوه بر معرفی ابراهیم فیروزی به عنوان رئیس کمیته داوران و علیرضا معمری به عنوان رئیس کمیته مربیان، هادی رضایی هم موفق به کسب آرای لازم برای نایب رئیسی این کنفدراسیون شد.

این در حالی است که طی ۹ سال گذشته هادی رضایی به عنوان دبیر کل با کنفدراسیون والیبال معلولان آسیا و اقیانوسیه همکاری داشت اما برای دوره جدید انتخابات این کنفدراسیون او کاندیدای نایب رئیسی شد و در رقابتی بدون رقیب موفق به کسب تمام آرا برای تصدی این پست شد.

هادی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلیل تصمیمی که برای کنار رفتن از دبیرکلی و کاندیدا شدن پست نایب رئیسی داشت توضیح داد و گفت: این دوره برای اولین بار بود که تعیین نایب رئیس به صورت انتخاباتی و رای گیری انجام می شد و دلیلش هم قدرت بیشتری است که در چارت تغییریافته به نایب رئیس سپرده شده است.

وی ادامه داد: در تشکیلات جدید کنفدراسیون والیبال معلولان آسیا و اقیانوسیه که تاییدیه جهانی دارد و با توجه به شرح وظایف تعیین شده برای نایب رئیس، وی نسبت به دبیرکل قدرت بیشتری دارد و حتی در بسیاری موارد نماینده رئیس خواهد بود و پیگیر مسائل فنی؛ بر همین اساس تصمیم به کاندیدا شدن برای این پست گرفتم.

سرمربی پیشین تیم ملی والیبال نشسته که با این تیم قهرمانی بازی های المپیک توکیو را به دست آورد، با یادآوری اینکه برای نایب رئیسی کنفدراسیون والیبال معلولان آسیا و اقیانوسیه فرد دیگری کاندیدا نشده بود، تصریح کرد: تغییر دیگر ایجاد شده در تشکیلات این کنفدراسیون در رابطه با مدت زمان تصدی پست ها است. تا پیش از این اعضای انتخابی یا انتصابی برای مدت چهار سال عهده دار مسئولیت شان بودند اما از این پس این مدت زمان به ۲ سال کاهش خواهد یافت. بنابراین من به عنوان نایب رئیس آسیا و اقیانوسیه برای مدت دو سال متصدی این مسئولیت هستم.

رضایی در مورد روند کاندیدا شدن برای در اختیار گرفتن کرسی در کنفدراسیون والیبال معلولان آسیا و اقیانوسیه گفت: کشورهایی که می توانند در این انتخابات شرکت داشته باشند که حق الزحمه سالیانه خود را پرداخت کرده باشند. عضو فدراسیون جهانی و مورد تایید این فدراسیون باشند. کاندیدا شدن افراد هم باید توسط کشورشان تایید شد، سپس صلاحیت او برای ورود به انتخابات در هیات رئیسه کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه به تایید برسد.

وی تاکید کرد: این پروسه در مورد من و دو کاندیدای ایرانی دیگر در انتخابات اخیر به طور کامل انجام شد. ورود احتمالی به انتخابات دوره بعد که دو سال دیگر باید انجام شود هم نیازمند طی کردن همین مسیر است.

رضایی در مورد برنامه های خود به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون والیبال معلولان آسیا و اقیانوسیه خاطرنشان کرد: به طور حتم برنامه های زیادی داریم. رئیس این کنفدراسیون یک چینیِ پولدار است. با حمایت او و تفکرات من و همچنینی مدیر مسابقات کنفدراسیون که یک استرالیایی است سیاست گذاری های لازم انجام می شود. در واقع اتاق فکر کنفدراسیون والیبال معلولان آسیا و اقیانوسیه را ما سه نفر تشکیل می دهیم و دبیرکل هم امور اجرایی را انجام می دهد.

منبع : مهر