دولت برای بخش فرهنگ چه میزان بودجه در نظر گرفته است؟

دولت برای بخش فرهنگ چه میزان بودجه در نظر گرفته است؟

به گزارش خبرنگار مهر، جمع کلی بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبلغ ۶,۴۳۰ میلیارد تومان است که دستگاه هایی مانند کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، سازمان حج و زیارت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، بنیادی سعدی، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، نهاد کتابخانه های عمومی کشور ذیل آن هستند.

جمع کلی بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده برای سازمان تبلیغات اسلامی نیز عدد ۲,۳۴۹ میلیارد تومان است که دستگاه هایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، ستاد اقامه نماز، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حوزه هنری سازمان تبلیغات ذیل آن هستند.