دولت رئیسی بی واسطه ترین ارتباط با مردم را رقم زده است

دولت رئیسی بی واسطه ترین ارتباط با مردم را رقم زده است

محسن منصوری استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عملکرد دولت رئیسی در یک سال اول، گفت: معتقدیم در دولت سیزدهم مجموع سیاست‌های اتخاذ شده، انتصابات جهادی، بکارگیری بدنه مردمی در مدیریت کلان کشور و استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی و گروه‌های مردمی و همچنین نقش دهی به عناصر فعال جامعه، انسجام سیاسی داخلی را افزایش داده است.

وی تصریح کرد: این نکته را می‌توان از موضع گیری های چهره‌های مختلف ارزیابی کرد. سرمایه اجتماعی در دولت سیزدهم رو به افزایش است و به نظر می‌رسد مجموع خدمات، طراحی‌های اقتصادی و برنامه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی که دولت آنها را پیگیری می‌کند انسجام و وحدت درونی را بهبود بخشیده است.

استاندار تهران در پاسخ به این سوال که آیا دولت سیزدهم در زمینه گفتمان با مردم موفق بوده است؟ گفت: ارتباط بی واسطه با مردم از نقاط قوت دولت سیزدهم است. مصداق این موضوع همین سفرهای مکرر، مستمر، دقیق و هدفمند رئیس جمهور و هیئت دولت است که این موضوع در لایه‌های پایین‌تر مدیریتی و در سطح استانی توسط استانداری‌ها نیز دنبال می‌شود.

منصوری تصریح کرد: به نظر می‌رسد بی واسطه ترین ارتباط با مردم توسط دولت از بدو انقلاب در دولتِ حجت الاسلام رئیسی رقم خورده است. دولت سیزدهم بیشترین ارتباط مستقیم با مردم را داشته است و به درستی اسم خود را «دولت مردمی» گذاشته است.

وی گفت: استانداری تهران نیز بخشی از دولت است و وظیفه داریم تعامل سازنده‌ای با ارکان دولت برقرار کنیم و سیاست‌های مد نظر را در ادامه مسیر مورد توجه قرار دهیم.

منبع : مهر