رئیس جدید هیئت کشتی خوزستان معرفی شد

رئیس جدید هیئت کشتی خوزستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز پنجشنبه مجمع انتخابات هیئت کشتی خوزستان با حضور «علیرضا دبیر» رئیس فدراسیون کشور در اهواز برگزار شد که «رمضان جمال پور» با ۲۵ از کل آرا برای چهار سال ریاست این هیئت را برعهده گرفت.

جمال پور تنها کاندید ریاست هیئت کشتی خوزستان بود.

جمال پور پیش از این سرپرستی هیئت کشتی استان خوزستان بر عهده داشت.

همزمان با برگزاری مجمع انتخاب رئیس هیئت کشتی استان خوزستان از خانواده شهید جامعی تجلیل به عمل آمد.

منبع : مهر