رئیس و نایب رئیس کمیسیون ورزشکاران انتخاب شدند

رئیس و نایب رئیس کمیسیون ورزشکاران انتخاب شدند

ابه گزارش خبرنگار مهر، ولین نشست کمیسیون ورزشکاران امروز یکشنبه برگزاد و رای گیری بین اعضا برای تعیین رئیس و نایب رئیس انجام شد.

برای ریاست این کمیسیون، سجاد گنج زاده و احسان حدادی کاندیدا شده بودند که در نهایت گنج زاده با کسب ۱۱ رای در مقابل ۵ رای حدادی، به این عنوان انتخاب شد.

برای نایب رئیسی هم شهربانو منصوریان و نجمه خدمتیان اعلام آمادگی کرده بودند که خدمتی با ۱۲ رای به این سمت انتخاب شد و منصوریان فقط ۴ رای به دست آورد.

منبع : مهر