رشد شاخص کل بورس/ صندوق های سهامی پرتقاضا شدند

رشد شاخص کل بورس/ صندوق های سهامی پرتقاضا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل در پایان معاملات امروز با رشد بیش از ۲۳۰۰ واحدی مواجه شده و به جایگاه ۲ میلیون و ۱۵۶ هزار واحد رسید.

نکته ویژه معاملات امروز پرتقاضا شدن نمادهای صندوق‌های سهامی بود که احتمال مثبت شدن بازار در روز چهارشنبه را بیشتر کرد.

ارزش معاملات خرد عدد ۵,۱۴۴ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۷۶۹ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای هشتمین روز متوالی با ثبت رقم ۱۹۴ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از عدم خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم ۲۶۷ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۱۴۷ میلیارد تومان است که کاهش ۸۰ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.
همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش ۳۹ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده ۱۱۶ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم ۶۷۱ میلیارد تومان (۱.۸ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات ۴۲۹ میلیارد تومان (۰.۸ برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات ۳۳۶ میلیارد تومان (۱ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه منسوجات با ارزش معاملات ۱۸۵ میلیارد تومان (۲.۹ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه انبوه سازی با ارزش معاملات ۶۷۱ میلیارد تومان (۱.۸ برابر میانگین هفتگی) و گروه خدمات فنی با ارزش معاملات ۲۸ میلیارد تومان (۱.۴ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.