رشد ۱۵۶۳ واحدی بورس در روز بارانی

رشد ۱۵۶۳ واحدی بورس در روز بارانی

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل در ابتدای معاملات امروز با رشد ۱۵۶۳ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۴۱۹ هزار واحد رسید، نمادهای خودرو، کگل و خساپا بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند، فملی، شبندر، بوعلی و شستا بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.

در معاملات امروز ۲۶۳ نماد مثبت و ۴۷ نماد صف خرید بودند، ۳۱۲ نماد منفی و ۱۷ نماد صف فروش بودند.

منبع : مهر