ریزش زغال سنگ جان یک کارگر را در معادن کوهبنان گرفت

ریزش زغال سنگ جان یک کارگر را در معادن کوهبنان گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید توکلی، روز جمعه گفت: پنجشنبه شب یکی از نیروهای معدن اصلی زغالسنگ بنام حسن صیاد، حدوداً ۴۰ ساله، متأهل و دارای دو فرزند به دلیل ریزش زغال سنگ جان خود را از دست داد.

وی افزود: این کارگر یکی از نیروهای ماهر این معدن بود و طبق گزارش اولیه تمامی مراحل ایمنی هم رعایت شده بود، اما متأسفانه به دلیل ریزش زغال در این کارگاه این حادثه رخ داد.

وی تصریح کرد: در همان لحظه اول حادثه، سریعاً کارگروهی در این خصوص تشکیل شد و با بازرسی که از محل حادثه نتیجه و علت اصلی آن بزودی اعلام خواهد شد.