ریزش ۱.۵ درصدی طلای جهانی

ریزش ۱.۵ درصدی طلای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات انس طلا دیروز با ریزش قیمت بیش از ۱.۵ درصدی مواجه شد، این ریزش در پی گزارش تغییر تخمینی تعداد افراد شاغل آمریکا در ماه گذشته، به استثنای صنعت کشاورزی و دولت صورت گرفت، تعداد افراد شاغل بیش از پیش بینی‌ها بوده و باعث تقویت ایندکس جهانی دلار و تضعیف انس طلا شد.

ریزش ۱.۵ درصدی طلای جهانی

اما امروز مهمترین خبری که می‌تواند روند طلای جهانی را تغییر دهد، گزارش ماهانه تورم تولید کننده آمریکا است که اگر بیش از پیش بینی‌ها باشد می‌تواند انس طلا را به عقب براند. هم اکنون انس طلا در ناحیه ۱۸۳۵ دلار قرار دارد.