ریزش ۸۴۸ واحدی شاخص کل

ریزش ۸۴۸ واحدی شاخص کل

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز وضعیت خلاف جهت با شاخص هم وزن داشت، شاخص کل ریزش ۸۴۸ واحدی را تجربه کرده و شاخص هم وزن نیز رشد ۱۹۳۳ واحدی را شاهد بود. این خلاف جهت نشانه کمبود نقدینگی در بازار است و تحلیلگران معتقدند بازار می‌تواند بعد از رشد شاخص هم وزن شاهد رشد بزرگان نیز باشد.

ارزش معاملات خرد عدد ۳,۹۱۴ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین هفتگی، ۱۰% و نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین ماهانه ۹% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۵۶ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز ۷ میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۱۴۶ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد ۱۸۴ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید ۲۷۱ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۴۴ میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۲ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۳۳۹ میلیارد تومان قرار دارد. تعداد نمادهای مثبت ۳۱۴ و تعداد نمادهای صف خرید ۶۰ بود، ۲۵۲ نماد منفی و ۳۲ نماد صف فروش بودند.