ریزش ۹۸۸ واحدی شاخص کل بورس/ شاخص هم وزن مثبت شد

ریزش ۹۸۸ واحدی شاخص کل بورس/ شاخص هم وزن مثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۹۸۸ واحدی مواجه شده در صورتی که شاخص کل هم وزن به میزان ۷۰۰ واحد مثبت بود.

ارزش معاملات خرد عدد ۴,۴۱۹ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۱۶% و نسبت به میانگین ماهانه ۱۸% کاهش داشته است. در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۵۰۸ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم ۵۳ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۱,۷۰۱ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد ۳۶۳ میلیارد تومان ورود نقدینگی بوده‌اند. این سومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد این صندوق‌ها می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید ۱۹۲ میلیارد تومان است که کاهش ۲۶ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش ۱۵۲ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۶۸۷ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم ۴۱۳ میلیارد تومان (۰.۸ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات ۳۴۳ میلیارد تومان (۰.۹ برابر میانگین هفتگی) و منسوجات با ارزش معاملات ۳۰۲ میلیارد تومان (۲.۷ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه منسوجات با ارزش معاملات ۳۰۲ میلیارد تومان (۲.۷ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه هتل با ارزش معاملات ۹۹ میلیارد تومان (۲.۲ برابر میانگین هفتگی) و گروه بیمه با ارزش معاملات ۱۳۱ میلیارد تومان (۱.۴ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.