زمین‌های ورزشی در شادگان احیا و بهسازی شوند

زمین‌های ورزشی در شادگان احیا و بهسازی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری عصر امروز پنجشنبه ضمن بازدید از مجموعه‌های ورزشی شهرستان شادگان از بازسازی زمین چمن مجموعه ورزشی پتروشیمی شادگان با مشارکت اداره کل امور مالیاتی خوزستان خبر داد و اظهار کرد: از آنجایی که موضوع جوانان و ورزش از اهمیت خاصی برخوردار است احیا و بازسازی کامل زمین چمن مجموعه ورزشی پتروشیمی شادگان و روستای سالمی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: توزیع عادلانه خدمات رفاهی، ورزشی و فرهنگی با تعریف برنامه‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است و دو زمین چمن مصنوعی در منصوره سادات و منصوره علیا احداث خواهد شد.

نماینده منتخب مردم شادگان در مجلس تصریح کرد: احداث زمین‌های چمن مصنوعی در مراکز بخش‌ها و روستاهای این شهرستان موجب افزایش میزان سرانه ورزشی می‌شود.

وی گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با اداره کل امور مالیاتی و شهرداری شادگان مقرر شده نسبت به تأمین یک قطعه زمین مناسب برای احداث پارک بانوان در شادگان اقدام شود.