زمین برای ساخت خانه اساتید دانشگاه‌های استان سمنان فراهم شد

زمین برای ساخت خانه اساتید دانشگاه‌های استان سمنان فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی همزمان با پیش از ظهر سه شنبه و در نشست اجرایی تأمین زمین و احداث واحدهای مسکونی ویژه دانشگاه سمنان به میزبانی استانداری بیان کرد: در قالب اجرای طرح نهضت ملی مسکن، احداث مساکن ویژه اعضای هیأت علمی و یاوران علمی دانشگاه‌های استان در اولویت کاری قرار دارد.

وی با بیان اینکه کمیسیون دانشجویی استان در سال گذشته توسط وزارت کشور به دلیل ارتباط دو سو یه مطلوب با دانشگاه‌ها در زمره کمیسیون‌های برتر کشور معرفی شده است، افزود: نهضت ملی مسکن و اجرای این طرح مهم یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم در سطح کشور است که در استان سمنان نیز بالغ بر ۶۰ هزار واحد طی چهار سال باید احداث شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه دو هزار و ۷۰۰ هکتار پیش بینی زمین برای احداث ۶۰ هزار واحد مسکونی در استان انجام شده است، گفت: بیش از ۱۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت است.

هاشمی همچنین با بیان اینکه ۲۰ هکتار زمین در استان برای احداث مسکن ویژه اساتید دانشگاه‌ها و اعضای هیأت علمی و یاوران علمی دانشگاه‌های استان سمنان پیش بینی شده است، ابراز کرد: در خصوص احداث مسکن آمادگی کامل وجود دارد.