ساتبا و جهاد دانشگاه تفاهم‌نامه امضاء کردند

ساتبا و جهاد دانشگاه تفاهم‌نامه امضاء کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی، تفاهم نامه توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه دوجانبه به منظور بهره مندی از دستاوردهای علمی، فناوری و امکانات طرفین برای توسعه فناوری و کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق در کشور ” میان ساتبا و جهاد دانشگاهی به امضا رسید.

محمود کمانی، رئیس سازمان، هدف از انعقاد این تفاهمنامه را استفاده از ظرفیت‌های علمی، فنی و اجرایی طرفین برای توسعه همکاری‌های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری برای برطرف کردن نیازهای ملی و متقابل، عنوان کرد.

کمانی، بهره گیری از ظرفیت‌های علمی طرفین را از محورهای همکاری این دو سازمان دانست و ادامه داد: طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروگاه‌های تجدیدپذیر، افزایش توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی از طریق همکاری‌های علمی و آموزشی طرفین و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی به منظور ترویج و تعمیق علمی انرژی‌های تجدیرپذیر و بهینه سازی مصرف برق و تعریف و اجرای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مشترک مبتنی بر ظرفیت و امکانات مستقر در جهاد دانشگاهی و سایت‌های ساتبا از دیگر محورهای همکاری طرفین در این تفاهمنامه است.

منبع : مهر