ساختمان‌های اداری برچسب انرژی می‌گیرند

ساختمان‌های اداری برچسب انرژی می‌گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل توانیر با صدور ابلاغیه‌ای، دستور داد در حرکتی سراسری، ممیزی و اخذ برچسب انرژی در همه ساختمان‌های اداری ٥٦ شرکت زیرمجموعه شرکت توانیر آغاز شود.
رجبی‌مشهدی مدیرعامل توانیر در حالی این دستور را به منظور پیشگام شدن صنعت برق در صدور برچسب انرژی برای ساختمان‌های اداری برق صادر کرده که با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ استاندارد ملی ١٤٢٥٤ در خصوص تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی در تمامی ساختمان‌های اداری کشور، این امر آن‌چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و عملیاتی نشده بود.

این گزارش اضافه می‌کند ناترازی عرضه و مصرف برق در تابستان اهمیت توجه به مصرف بهینه برق را دوچندان کرده است و یکی از راهکارهای مؤثر در مصرف بهینه برق انجام فرآیند ممیزی است.
ممیزی انرژی برای شناسایی ناکارآمدی‌ها، فرصت‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهبود کارایی انجام می‌شود و نقش مهمی در شناسایی فرصت‌های بالقوه صرفه جویی انرژی در ساختمان‌ها ایفا می‌کند.

براین اساس شرکت توانیر طی ابلاغیه‌ای با امضای مدیرعامل این شرکت، به تمامی شرکت‌های زیرمجموعه در این مسیر پیشگام شده و طی آن مقرر کرد که انجام ممیزی و اخذ برچسب انرژی برای کلیه ساختمان‌های اداری این شرکت‌ها تا پایان اردیبهشت تکمیل شود.

با نهایی شدن این فرایند، آگاهی از رتبه مصرف انرژی این ساختمان‌ها، راهکارهای صرفه‌جویی انرژی نیز شناسایی شده و عملیاتی خواهند شد. این اقدام می‌تواند به عنوان الگویی برای کلیه ساختمان‌های اداری در کشور مورد استفاده قرار گیرد.