سازمان اداری و استخدامی، شوراهای با وظایف مشابه را ادغام می‌کند

سازمان اداری و استخدامی، شوراهای با وظایف مشابه را ادغام می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه دوم آبان ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ت) ماده ۱۰۵ را تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه‌سازی نظام تصمیم‌گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذیربط نسبت به تهیه پیشنهاد ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، به جز شوراهایی که به موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری یا به موجب قانون ایجاد شده‌اند، با تصویب شورای عالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.