ساماندهی کامیون های مرز آستارا تا سه شنبه

ساماندهی کامیون های مرز آستارا تا سه شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، جواد هدایتی، مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری درخصوص کامیون‌ها در مرز آستارا در برنامه رادیویی گفت: تجهیزات رادیویی ارتباطی در حال تکمیل شدن است و در حال حاضر تیم مشاور پیمانکار ساید ساماندهی مرکز نوبت دهی را تکمیل کرده است و تا سه شنبه این سایت راه اندازی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: این سایت به ۵ زبان می‌باشد با توجه به اینکه مرز آستارا یک مرز بین المللی است بنابراین این سایت به ۵ ربان روسی، آذری، ترکی، استانبولی و ایرانی می‌باشد و همین طور باید گفت که این سامانه اپلیکیشن هم دارد که در اختیار رانندگان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری در ادامه افزود: این سامانه برای اینکه حق راننده‌ای ضایع نشود راه اندازی می‌شود درولی این سامانه به صف‌ها مرتبط نخواهد شد و فقط برای ورود به گمرک تعبیه شده است.