سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا منصوب شد

سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا منصوب شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری مهر، مهدی مسکنی؛ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در حکمی حامد صادقی را به سمت سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا منصوب کرد.

عضویت در هیأت مدیره و مشاور اقتصادی شرکت صبا انرژی، مشاور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، عضویت در هیأت مدیره پتروشیمی ایلام، معاون اشتغال آستان قدس رضوی و فعالیت‌های تخصصی در هیأت مدیره شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و اقتصادی از سوابق صادقی است.