سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش منصوب شد

سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی در حکمی امیر حسین واعظی را به عنوان سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبری این وزارتخانه منصوب کرد.

این چهارمین حکم کیومرث هاشمی بعد از تصدی وزارت ورزش به حساب می آید.

او اولین حکم را برای سید محمد شروین اسبقیان و به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی صادر کرد. سپس علیرضا کلانتری بنجار را به عنوان سرپرست دفتر توسعه ورزش همگانی و شهرام عظیمی را به عنوان سرپرست دفتر توسعه ورزش روستایی و عشایری معرفی شدند.