سکاندار جدید هیئت کشتی آذربایجان شرقی مشخص شد

سکاندار جدید هیئت کشتی آذربایجان شرقی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت کشتی آذربایجان شرقی ظهر شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ در اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد و شهرام دبیری به مدت چهار سال به عنوان رئیس جدید هیئت کشتی استان انتخاب شد.

در این مجمع شهرام دبیری از ۲۱ رأی مأخوذه توانست با ۲۱ رأی حداکثر آرا را کسب کند و به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت کشتی استان آذربایجان شرقی انتخاب شود.

گفتنی است، شهرام دبیری رئیس هیئت تنیس استان نیز می‌باشد.