شاخص کل دوباره ناحیه ۲ میلیون واحد را فتح کرد

شاخص کل دوباره ناحیه ۲ میلیون واحد را فتح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با رشد نزدیک به ۱۰ هزار واحدی مواجه شده و باز هم شاخص ۲ میلیون واحد را پس گرفته است.

در ۳۸ دقیقه‌ای که بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد ۱,۲۱۰ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.

ادامه دارد..