شارکی: «قصور در دسترس نبودن ورزشکار» ۲ سال محرومیت خواهد داشت

شارکی: «قصور در دسترس نبودن ورزشکار» ۲ سال محرومیت خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، فرزاد شارکی با بیان این مطلب گفت: طبق بند ۲.۴ از مجموعه مقررات مبارزه با دوپینگ ایران، ” سه نوبت ثبت اشکال در الزامات Whereabouts ” تخلف محسوب می شود. وی گوشزد کرد ورزشکارانی که ۳ نوبت اشکال در الزامات Whereabouts شامل تلفیقی از غیبت در آدرس ثبت شده(Missed test) یا عدم ثبت آدرس (Filling failure) برای ایشان ثبت گردد به مدت ۲ سال از کلیه فعالیت های ورزشی محروم خواهند شد.

در ادامه با اشاره به اینکه طبق دستورالعمل استاندارد نمونه گیری وادا، ثبت غیبت از تست (Missed test) صرفا بر اساس گزارش افسرکنترل دوپینگ مامور شده برای نمونه گیری اتفاق می افتد، وی افزود: با بررسی پروفایل آدامز هر ورزشکار، عدم ثبت محرز می گردد. چنانچه تخلف بند ۲.۴ برای ورزشکار محرز گردد مطابق بند ۱۰.۳.۲ مقررات، ورزشکار برای ۲ سال از کلیه فعالیت های ورزشی محروم می گردد.

در پایان با اشاره به اختیارات ستاد ملی ایران اعلام نمود در سال جاری حکم محرومیت ۲ ورزشکار که تخلف قصور آنان محرز بود صادر شد، تاکید کرد : قوانین سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ بسیار شفاف، جدی و غیر قابل انعطاف است از این رو توجه کافی به قوانین مبارزه با دوپینگ از سوی فدراسیون های ورزشی، مربیان تیم های ملی، ورزشکاران و کلیه دست اندرکاران ورزش برای پیشگیری از محرومیت های ناخواسته ناشی از سهل انگاری ضروری بنظر می رسد.

منبع : مهر