شرط آیت‌الله مشکینی برای منبر رفتن 

شرط آیت‌الله مشکینی برای منبر رفتن 

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدی ری‌شهری (ره) در خاطرات خود آورده است: ماه رمضان‌ فرا رسیده‌ بود و امام‌ خمینی‌ (ره) در صحن‌ مدرسه‌ آیت‌الله‌ بروجردی‌ نماز جماعت‌ اقامه‌ می‌کردند. آقای‌ حلیمی‌ از آیت‌الله‌ مشکینی‌ تقاضا کرد که‌ پس‌ از اقامه‌ نماز جماعت‌ سخنرانی‌ کند در نجف‌ رسم‌ نبود که‌ مدرسین‌ سطح‌ عالی‌، منبر بروند آقای‌ مشکینی‌ که‌ مکاسب‌ تدریس‌ می‌کرد و شاگردان‌ زیادی‌ داشت‌، دعوت‌ آقای‌ حلیمی‌ را پذیرفت‌ مشروط‌ به‌ این‌که‌ امام‌ پای‌ منبر ایشان‌ ننشیند. [مبادا به‌ احترام‌ سخنرانی‌ ایشان‌ امام‌ از کارهای‌ مهم‌تر باز ماند.]

به یاد دارم‌ که‌ این‌ شرط‌ را آقای‌ حلیمی‌ با امام‌ در منزلشان‌ مطرح‌ کرد و امام‌ پذیرفت‌.

در پی درگذشت آیت الله ری شهری (ره) خبرگزاری مهر، روزانه خاطرات جالبی از این روحانیِ انقلابی منتشر می‌کند.

منبع : مهر