شرط سازمان غذا و دارو برای برنج‌های وارداتی

شرط سازمان غذا و دارو برای برنج‌های وارداتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی انصاری، با بیان اینکه روغن‌های زیروترانس مورد تأیید سازمان غذا و دارو هستند، گفت: برای هر شاخص روش اندازه گیری وجود دارد که از دقیق‌ترین و حساس‌ترین روش‌ها استفاده می‌شود.

وی افزود: عبارت زیرو معنی عام داشته در حالی که به صورت فنی عبارت غیر قابل ردیابی(not detectable) اعلام می‌شود. باید اذعان نمود نمی‌توانیم و نباید علایق و سلایق شخصی خودمان را در رسانه‌ها عمومیت دهیم.

انصاری در خصوص کیفیت برنج‌های غیر ایرانی موجود در بازار، گفت: تمامی برنج‌های وارداتی در مبادی ورودی کشور و حتی در مبدا تولید نمونه برداری شده و آنالیزهای لازم بر روی آنها انجام می‌شود و تنها محصولاتی قابلیت عرضه به بازار مصرف را دارند که با ضوابط و مقررات ملی کشور مطابقت داشته باشند.