شفافیت آرا مانع بزرگی مقابل احتکار و رانت اطلاعاتی است

شفافیت آرا مانع بزرگی مقابل احتکار و رانت اطلاعاتی است

اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان بررسی طرح شفافیت آراء نمایندگان در کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس گفت: نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدا به دنبال اجرای طرح شفافیت بودند. در این راستا برخی از نمایندگان اموال و دارایی‌های خود را به صورت شفاف اعلام کردند.

وی افزود: شفافیت آرا مانع بزرگی در مقابل حبس، احتکار و رانت خواری اطلاعاتی است.

شاکری تصریح کرد: هر جایی که اطلاعات اقتصادی و سیاسی به نفع گروه خاصی حبس شود، عده‌ای به سمت سوءاستفاده و رانت خواری خواهند رفت.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: انتشار تصمیمات در موضوعات اقتصادی موجب می‌شود تا نظرات مخالف و موافق پیرامون تصمیمات اعلام شود که این امر به پختگی و غنای طرح‌ها و لوایح کمک می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: شفافیت آراء نمایندگان به شجاعت و آزادگی آنها کمک می‌کند. وقتی نمایندگان بدانند که آرایشان طلاع رسانی می‌شود، برای رأی دادن به طرح‌ها و لوایح بررسی دقیق انجام می‌دهند.

شاکری با بیان اینکه نظامات اداری کشور ما به بلوغ کامل نرسیده است، بیان کرد: بسیاری از طرح‌ها و لوایح، فرد محور است و اگر دستگاه‌های اجرایی متوجه شوند که نمایندگان به طرح یا لایحه‌ای مربوط به آنها رأی مخالف داده‌اند، در انجام وظایفشان نسبت به حوزه‌های انتخابیه تأثیرگذار خواهد بود.

وی در خصوص راهکار حل این مشکل گفت: شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی این نقطه ضعف طرح شفافیت آرا نمایندگان را از بین می‌برد. نباید شفافیت در مجلس متوقف شود. باید دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به شفاف کردن تصمیمات خود شوند.

منبع : مهر