شورای عالی بورس برای سهام عدالت مصوبه جدید صادر کرد

شورای عالی بورس برای سهام عدالت مصوبه جدید صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، سعید واشقانی فراهانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس اعلام کرد: بر اساس مصوبه مورخ ۱۶ آذر ۱۴۰۰ شورای عالی بورس تا تعیین تکلیف موضوعات با اهمیت سهام عدالت (حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰) و به‌منظور پیشبرد امور مربوط به شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت مقرر شد دستگاه‌های اجرایی مربوطه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نماینده دارندگان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند از طرف شرکت‌های سرمایه گذاری استانی جهت حضور و اعمال حق رأی در مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه پذیر اقدام کنند.

منبع : مهر