شکست تیم ملی بسکتبال با ویلچر مقابل فرانسه با یک اختلاف امتیاز

شکست تیم ملی بسکتبال با ویلچر مقابل فرانسه با یک اختلاف امتیاز

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی بسکتبال با ویلچر ایران و فرانسه در روز نخست رقابت های شانس مجدد کسب سهمیهپارالمپیک پاریس، شامگاه جمعه برگزار شد.

در این دیدار که به میزبانی پاریس برگزار شد، تیم ملی ایران با حداقل اختلاف امتیاز و با نتیجه ٦٣ به ٦٢ مغلوب میزبان شد.

رقابت های بسکتبال با ویلچر شانس مجدد کسب سهمیه پارالمپیک با حضور هشت تیم پیگیری می شود. چهار تیم برتر صاحب سهمیهمی شوند.