شکوفایی هر جامعه دست معلمان است

شکوفایی هر جامعه دست معلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مراد صحرایی، در مراسم جایزه معلم، افزود: از بین همه مشاغلی که انسان‌ها در حیات خود انتخاب کرده اند، معلمی برترین شغل است. البته معلمی را ما انتخاب نکردیم بلکه ما برای این وظیفه آسمانی انتخاب شده ایم.

وی با اشاره به اینکه ویژگی معلم روشنگری است، گفت: معلم کسی است که ماموریتش بر کندن دردهای بی‌درمان بشریت است. جای دیگری امیرالمومنین می‌فرماید معلمی با اساس شر می‌جنگد؛ لذا معلمان شایستگی بالاترین تقدیرها را دارد. بنابراین باید دستانشان را بوسه زد تا آینده را بخوبی بسازند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: باور من بر این است که شکوفایی آینده هر جامعه به میزان منزلت معلمان آن جامعه است. هرچه جایگاه معلم بالاتر باشد آینده بهتر و درخشان‌تری در انتظار آن جامعه است.

صحرایی خاطر نشان کرد: از برگزاری این آئین خودجوش و کاملاً مردمی از صمیم قلب تشکر می‌کنم.

محمد آزین دبیر اولین دوره بین المللی جایزه معلم نیز در این آئین اختتامیه گفت: برای شناسایی نقش آفرین ترین فرد نظام تعلیم و تربیت، یعنی معلم، باید اقدامات زیادی صورت می‌گرفت اکنون جایزه معلم رویدادی است که این معلمان نخبه را شناسایی کرده است.

وی ادامه داد: بیش از ۱۲ هزار نامزد رویداد جایزه معلم، در اولین دوره شناسایی شدند که از بین این افراد، ۹۹ نفر در ۱۷ کشور بجز ایران، معلم بودند. همچنین بالغ بر ۸۰ هزار معرفی معلم صورت گرفت.

آزین گفت: این اختتامیه نقطه آغاز ما برای برداشتن گام‌های مؤثر دیگر خواهد بود. جایزه به جامعه نشان می‌دهد که آینده هر فرد در اختیار معلم است.

وی به موضوع فلسفه جایزه معلم اشاره و اظهار کرد: جایزه معلم نه یک تقدیر سازمانی و نه یک ارزیابی حرفه‌ای است بلکه یک وجه رسانه‌ای دارد جایزه معلم یک حرکت اجتماعی است که در یک جایزه متبلور می‌شود.