صادرات ۱۵۶ میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه

صادرات ۱۵۶ میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، آلپ ارسلان بیرقدار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، گفت: در سه دهه گذشته همکاری ایران و ترکیه در زمینه انرژی مطلوب بوده و در حال برنامه‌ریزی برای افزایش این همکاری هستیم.

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در ادامه تاکید کرد: یکی از نمونه‌های مشخص و بارز همکاری‌های ما در حوزه انرژی قرارداد سی ساله گاز است که اکنون در سال بیست و هشتم آن قرار داریم.

وی افزود: در طول این بیست و هشت سال مجموعاً ۱۵۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از ایران به ترکیه صادر شده است. ما برای دوران پیش رو به دنبال دریافت گاز بیشتر از ایران و همکاری بیشتر در حوزه انرژی بین دو کشور هستیم.

این مقام دولتی ترکیه خاطرنشان کرد: ایران و ترکیه در چارچوب توافقی که در آنکارا زمانی که رئیس جمهور ایران مهمان ما بودند انجام دادیم همکاری گازی دو کشور افزایش خواهد یافت.