طرح جامع شهر تربت جام در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد

طرح جامع شهر تربت جام در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح جامع شهر تربت جام مصوب جلسه مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی را با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر کرد اسناد طرح با اعمال برخی اصلاحات توسط دبیر شورا ابلاغ شود.

متن اصلاحات اعلام شده به شرح زیر است:

۱- جمعیت شهر برای افق ۱۴۱۲ بر اساس نرخ رشد متوسط حدود ۱.۳ درصد معادل ۱۲۵ هزار نفر مورد تائید قرار گرفت.

– محدوده شهر و سند کاربری اراضی شهری

۲- در انطباق با مصوبه مورخ ۱۰/‏۰۳/‏۱۳۸۹‬ شورایعالی درخصوص «تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها»، عنوان کاربری «تجاری– کارگاهی» از اسناد طرح حذف و اراضی تحت آن به کاربری «تجاری» و «صنعتی گروه الف» اختصاص یابند.

۳ -تمامی عرصه پادگان تحت کاربری نظامی دراسناد طرح منعکس شود. تبعاً هرگونه اقدام درخصوص آن درقالب طرح شهرسازی مطابق با قانون انتقال پادگان‌ها انجام خواهد شد. درهرصورت برحفظ میدان مشق وهمچنین سطوح درختکاری شده واقع درپادگان تاکید می‌شود.

۴- اسناد طرح (اعم از گزارش و آلبوم) در انطباق با آخرین «آئین نامه طراحی راه‌های شهری» اصلاح شود.

۵- ضمن نمایش حرائم کلیه آثار ثبتی مطابق اعلام نظر اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، عرصه این آثار به عنوان کاربری تاریخی در اسناد طرح منعکس شود.

موافقت شورای عالی شهرسازی و معماری با الحاق ۵۰ هکتار اراضی به محدوده شهری تربت جام

۶- ضمن موافقت با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق حدود ۵۰ هکتار اراضی به محدوده شهری در راستای تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن (با الگوی ساخت خانه‌های ویلایی دوطبقه مطابق با الگوی تراکم غالب شهر به میزان ۱۲۰ درصد)، مقرر می‌شود با هدف تکمیل یکپارچگی اراضی الحاقی با سازمان فضایی شهری و پاسخگویی به نیاز متقاضیان آتی طرح نهضت ملی مسکن، اراضی حدفاصل «مرز غربی شهر» با «اراضی الحاقی طرح نهضت ملی درشمال غرب محدوده» مشروط به تکمیل فرآیند تحویل وتحول (در خصوص اراضی منابع طبیعی) و نیز حصول توافق با سازمان ملی زمین ومسکن وانتقال سند به نام دولت (درخصوص مستثنیات واراضی موقوفات ملک)، پس از تائید اداره‌کل راه و شهرسازی استان و دبیرخانه شورایعالی در قالب اسناد ابلاغی طرح جامع به محدوده شهری الحاق شود. درصورت عدم حصول توافق وتامین شروط مذکور، خط محدوده مصوب ۲۸/۸/۱۴۰۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ملاک عمل خواهد بود.

سند پهنه‌بندی حریم شهر

۷- منابع آب شرب شهر و حریم رودخانه و مسیل‌های متداخل با حریم در کلیه بخش‌ها مطابق با آخرین استعلام از شرکت آب منطقه‌ای استان در اسناد طرح منعکس شود.

۸- با توجه به عدم قطعیت موقعیت ایستگاه راه‌آهن، ضمن تاکید بر اولویت استقرار آن در سمت غربی محدوده، هرگونه اقدام در خصوص تدقیق موقعیت و انعکاس آن در اسناد موکول به اعلام نظر کمیته مکانیابی ایستگاه‌های راه‌آّهن خواهد بود.

۹- حریم خطرزایی خط لوله انتقال گاز در سمت شمال غربی محدوده، مطابق اعلام نظر اداره کل پدافند غیرعامل استان در اسناد طرح منعکس و از درج کاربری‌های مسکونی و خدماتی دارای مستحدثات در آن خودداری شود.

۱۰- کلیه «عناصر واقع در خارج از خط حریم شهر» از آلبوم نقشه‌های طرح حذف شوند.

سند ضوابط و مقررات طرح

۱۱- الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل طرح در انطباق با «دستورالعمل پدافند غیرعامل» مصوب مورخ ۱۱/‏۰۲/‏۱۳۹۶‬ شورایعالی اصلاح و در اسناد طرح لحاظ شود.

گفتنی است، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر کرد با توجه به کیفیت طرح تهیه شده و نحوه ارائه آن، صیانت از باغات و اراضی کشاورزی پیرامون محدوده و توجه به هویت تاریخی و فرهنگی شهر در پیشنهادهای طرح، مشاور تهیه کننده طرح و همکاران مرتبط در اداره‌کل راه و شهرسازی استان مورد تقدیر قرار گیرند.