عرضه ۲۷۵ میلیون دلار حواله ارزی / ۶۵ درصد حواله ها فروش نرفت

عرضه ۲۷۵ میلیون دلار حواله ارزی / ۶۵ درصد حواله ها فروش نرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ در مجموع معادل ۲۷۵ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۹۶.۸ میلیون دلار معادل ۳۵ درصد آن معامله شد.
به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۲۷۵ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده ۱۷۸.۲ میلیون دلار آن معادل ۶۵ درصد کل حواله‌ها به فروش نرسید.در معاملات روز گذشته سامانه نیما نیز در مجموع معادل ۳۲۳.۶ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۱۵۰.۹ میلیون دلار معادل ۴۷ درصد آن معامله شد.