عضویت سه ایرانی در کمیسیون‌های فدراسیون جهانی اتومبیلرانی

عضویت سه ایرانی در کمیسیون‌های فدراسیون جهانی اتومبیلرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری واتومبیلرانی، مازیار ناظمی گفت: با ارتباط خوبی که با فدراسیون جهانی اتومبیلرانی داریم امسال ( میلادی ) در شش کمیته اعلام نامزدی کردیم که خوشبختانه برای نخستین بار در تاریخ این رشته، سه ایرانی به عضویت کمیسیون های جهانی درآمدند.

عضویت سه ایرانی در کمیسیون‌های فدراسیون جهانی اتومبیلرانی

رییس فدراسیون موتورسواری واتومبیلرانی افزود : آقای حسین نبوی در کمیته هیل کلایم ، خانم مهرناز جمالی در کمیته محیط زیست و پایداری و خانم دکتر سارا حلم زاده در کمیسیون بازیهای الکترونیک فدراسیون اتومبیلرانی برای دوسال پذیرفته شدند و این موضوع افتخاری برای این رشته در ایران است.

عضویت سه ایرانی در کمیسیون‌های فدراسیون جهانی اتومبیلرانی

مازیار ناظمی گفت : بنده در کمیسیون موبلیتی و خانم فیروزه سید مهدی در کمیسیون زنان فدراسیون جهانی موتورسواری عضویت داریم و در مجموع کشورمان اکنون پنج کرسی بین المللی و جهانی در فدراسیون های جهانی موتورسواری و اتومبیلرانی دارد.