علت حادثه شعبه دانشگاه در دست پیگیری است

علت حادثه شعبه دانشگاه در دست پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک ملی ایران در اطلاعیه‌ای در رابطه با حادثه شعبه دانشگاه بانک ملی ایران که به بروز برخی خسارات محدود به صندوق امانات منجر شد اعلام کرد:

علل بروز این حادثه پس از بررسی‌های نهایی به زودی اعلام خواهد شد.

بانک ملی ایران در چارچوب مقررات قانونی در حال پیگیری خسارات وارده بوده و فعالیت شعبه دانشگاه نیز طبق روال سابق ادامه دارد.

منبع : مهر