عملکرد ضعیف بانک ایران زمین در جذب و پرداخت قرض الحسنه

عملکرد ضعیف بانک ایران زمین در جذب و پرداخت قرض الحسنه

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های صورتمالی ۹ ماهه بانک ایران زمین نشان می‌دهد این بانک در جذب سپرده‌های مردم چندان موفق نبوده است.

سپرده‌های بانک ایران زمین به میزان ۷۹ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان بوده است. این بانک تسهیلات اعطایی و مطالبات به اشخاص دولتی نداشته و تسهیلات به اشخاص دولتی صفر بوده است، تسهیلات اعطایی و مطالبات به اشخاص غیر دولتی این بانک به میزان ۳۰ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان است.

بانک ایران زمین ۷۹ هزار میلیارد تومان سپرده مردم را جذب کرده اما جالب اینجاست که تنها ۳۸ درصد از سپرده‌ها را وام پرداخت کرده است.

بانک ایران زمین مبلغ ۵ هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان نیز در بازار سهام سرمایه گذاری کرده است، یعنی ۷ درصد از سپرده‌های مردم را در بورس سرمایه گذاری کرده است.