فدراسیون کشتی انتخابات را با اساسنامه منسوخ شده برگزار کرد

فدراسیون کشتی انتخابات را با اساسنامه منسوخ شده برگزار کرد

عباس جدیدی یکی از نامزدهای انتخابات فدراسیون کشتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره ابطال انتخابات گفت: فدراسیون کشتی نهاد عمومی غیردولتی است، اگر فدراسیون نهاد دولتی بود این دادخواست را قوه قضائیه از ابتدا به دیوان عدالت اداری می‌فرستاد. اما فدراسیون یک نهاد عمومی غیردولتی است و اتفاقاً ما اولین بار دادخواست را به دیوان عدالت اداری داده بودیم اما آن‌ها این دادخواست را قبول نکردند و به ما اعلام کردند این دادخواست باید در دادگاه‌های عمومی مورد بررسی قرار بگیرد.

وی گفت: بنابراین دادخواست ما به یک مجتمع قضائی شعبه ۹۰ ارجاع داده شد و دادگاه هم به درستی رای صادر کرد. ادعای مسئولان فدراسیون کشتی مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری باید رأی صادر کند به هیچ وجه درست نیست و نشان می‌دهد آن‌ها اطلاعات حقوقی ندارند. اگر فدراسیون کشتی یک نهاد دولتی بود این دادخواست باید در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شد اما این طور نیست.

جدیدی اظهار داشت: ما به اساسنامه فدراسیون کشتی معترض هستیم، انتخابات براساس اساسنامه ۱۳۹۶ برگزار شد در حالی که باید طبق اساسنامه ۱۴۰۰ این انتخابات برگزار می‌شد. فدراسیون کشتی انتخابات را با اساسنامه منسوخ شده برگزار کرد. ما هم به دنبال اجرای قانون هستیم و دادگاه هم به درستی رأی داد.