فعالیت شعب بانکی منتخب فروش ارز در روز ۲۱ بهمن ماه

فعالیت شعب بانکی منتخب فروش ارز در روز ۲۱ بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، متقاضیان می‌توانند برای خرید ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری با همراه داشتن اصل کارت ملی به شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، ملت، صادرات ایران، تجارت و سپه مراجعه و اقدام به خرید ارز تا سقف پنج هزار یورو کنند.

شعب منتخب پنج بانک مذکور به شرح جدول زیر است.

فعالیت شعب بانکی منتخب فروش ارز در روز ۲۱ بهمن ماه