فهرست افراد پاسخگو در شبکه بانکی در تعطیلات نوروز

فهرست افراد پاسخگو در شبکه بانکی در تعطیلات نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، شبکه بانکی به‌منظور پاسخگویی به آن دسته از مشتریان بانکداری الکترونیک که در استفاده از خدمات شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت دچار مشکل یا مغایرت می‌شوند، نسبت به برقراری کشیک در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی اقدام می‌کند.

فهرست اسامی کارکنان کشیک شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت ۱۴۰۱ در فایل اکسل قابل مشاهده است.

منبع : مهر