قرار منع تعقیب دهباشی به دادسرای تهران اعاده شد

قرار منع تعقیب دهباشی به دادسرای تهران اعاده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، در خصوص قرار منع تعقیب صادره پیرامون اتهامات انتسابی به حسین دهباشی در پرونده شکایت شاکی از جانب بیت امام (ره)، این قرار توسط دادگاه کیفری دو تهران نقض و پرونده با صدور قرار جلب دادرسی جهت انجام پاره‌ای تحقیقات به دادسرای تهران اعاده گردیده است.

گفتنی است طی ماه گذشته نیز دادستان‌تهران به قرار صادره در مورد اتهامات انتسابی به حسین دهباشی اعتراض کرده بود.

منبع : مهر