قسمتی از پل تاریخی «میان شهر» فسا تخریب شد

قسمتی از پل تاریخی «میان شهر» فسا تخریب شد

علیرضا فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اخرین وضعیت بارش در شهرستان فسا اظهار کرد: با توجه به اینکه این اثر در مسیر رودخانه فصلی شهر قرار داشت، متأسفانه بر اثر شدت‌بارش های موسمی امروز بخشی از این بنای تاریخی تخریب شد.

وی افزود: به دلیل قرار گرفتن این بنای تاریخی ارزشمند در مسیر رودخانه‌های فصلی از سال‌های گذشته تاکنون بر اثر جاری شدن رودخانه فصلی قسمت‌هایی از این اثر تاریخی تخریب شده بود، اما امروز بر اثر شدت‌سیلاب این بنای تاریخی تخریب شد.

فرماندار ویژه فسا بیان کرد: این پل تاریخی با قدمتی در حدود ۹۰۰ سال دارای ۱۵۰ متر طول داشت که رایزنی‌های زیادی برای ثبت نهایی آن در اموال منقول ملی انجام شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، این پل ۱۵۰ متری کار انتقال آب به زمین‌های پایین دست و موجب ارتباط بین شمال و جنوب رودخانه‌های فصلی می‌شد.

منبع : مهر