قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران/ ری متری ۲۳ میلیون تومان

قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران/ ری متری ۲۳ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه

آدرس

متراژ

تعداد اتاق

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

۱ اقدسیه ۱۰۷ ۲ ۵ ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۲ سعادت‌آباد ۱۱۷ ۲ ۱۷ ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۳ زرگنده ۶۴ ۱ ۲ ۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰
۴ نارمک شمالی ۸۱ ۲ ۴ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۵ بلوار کوهسار ۱۲۰ ۲ ۳ ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰
۶ فاطمی ۱۰۵ ۳ ۶ ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۷ عباس‌آباد ۱۵۰ ۳ ۲ ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۸ هفت حوض ۱۱۷ ۲ ۱ ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۹ استاد معین ۸۵ ۲ ۴ ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۰ جیحون ۳۷ ۱ ۷ ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۱ منیریه ۱۴۵ ۳ ۱ ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۲ قیام ۷۹ ۲ ۶ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۳ سی متری نیرو هوایی ۱۳۷ ۳ ۱ ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۴ شکوفه ۶۷ ۱ ۱ ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۵ افسریه ۸۲ ۲ ۳ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۶ جوادیه ۱۱۰ ۲ ۱ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۷ فلاح ۱۰۵ ۲ ۱ ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۸ یافت‌آباد ۸۵ ۲ ۱ ۲۴۰۰۰٬۰۰۰
۱۹ عبدل‌آباد ۹۵ ۲ ۱ ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۰ ری ۷۸ ۲ ۱ ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۱ تهران‌سر ۱۰۱ ۳ ۲ ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۲ شهرک خرازی ۱۱۲ ۲ ۱ ۴۲٬۰۰۰٬۰۰

منبع : مهر