قیمت خانه در اتابک چند؟ + جدول

قیمت خانه در اتابک چند؟ + جدول

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بررسی‌ها نشان داده است که مستأجران به دنبال خانه‌هایی با اجاره بهای کمتر هستند و از سوی دیگر مالکان بدون رعایت مصوبه دولت اجاره بها را افزایش داده اند.

این افزایش قیمت باعث شده مردم از منطقه‌ای به منطقه‌ای پایین‌تر برای اجاره کردن خانه بروند.

محله متراژ اجاره رهن امکانات
هاشم آباد ۸۰ ۶ میلیون ۲۰۰ میلیون بدون آسانسور و پارکینگ
آهنگ ۷۰ ۶ میلیون ۲۰۰ میلیون زیر همکف بدون پارکینگ
اتابک ۶۰ ۱ میلیون ۳۵۰ میلیون فول امکانات
مینابی ۷۵ ۴۵۰ میلیون فول امکانات
جی ۵۸ ۶ میلیون ۲۵۰ میلیون فول امکانات
فلاح ۷۱ ۹ میلیون ۱۶۰ میلیون فول امکانات
گلچین ۶۷ ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ۲۰۰ میلیون فول امکانات
مقدم ۶۷ ۳۲۰ میلیون بدون آسانسور و پارکینگ
امام سجاد (ع) ۶۰ ۶ میلیون ۱۰۰ میلیون بدون آسانسور و پارکینگ
مسعودیه ۶۰ ۳۵۰ میلیون بدون آسانسور و پارکینگ