قیمت دلار اول آذر ١۴٠٠ به ٢۶ هزار و ٧٩۵ تومان رسید

قیمت دلار اول آذر ١۴٠٠ به ٢۶ هزار و ٧٩۵ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) امروز دوشنبه اول آذر ١۴٠٠ در صرافی های بانکی به ٢۶ هزار و ٧٩۵ تومان رسید. امروز صرافی ها هر دلار را ٢۶ هزار و ٢۶۵ تومان خریداری می کنند.

امروز همچنین قیمت خرید هر یورو در صرافی های بانکی ٢٩ هزار و ٩۴٧ تومان و قیمت فروش آن ٣٠ هزار و ۵۵٢ تومان است .

منبع : مهر