لحظاتی از حضور رهبر انقلاب در خرمشهر در کنار شهید جهان آرا

لحظاتی از حضور رهبر انقلاب در خرمشهر در کنار شهید جهان آرا

4538966 - لحظاتی از حضور رهبر انقلاب در خرمشهر در کنار شهید جهان آرا

مقام معظم رهبری که در زمان فتح خرمشهر ریاست جمهور را برعهده داشتند در موضوعات و مباحث مختلف روایت‌ها و بازخوانی‌های متفاوتی از متن و حاشیه این رویداد حماسی داشته‌اند.