لزوم برخورد قاطعانه و مستمر با اراذل و اوباش

لزوم برخورد قاطعانه و مستمر با اراذل و اوباش

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی در پیامی خطاب به حسین اشتری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی تاکید شده، امید است این قاتل خبیث در کمترین زمان ممکن به سزای عمل شرارت بار خود برسد.

رئیس شورای امنیت کشور تصریح کرد: برخورد قاطعانه و مستمر با اراذل و اوباش که موجب سلب آرامش، آسایش و امنیت مردم شریف می‌شوند، ادامه یابد.

منبع : مهر