لغو ۲ پرواز و تاخیر در ۳ پرواز فرودگاه مهرآباد

لغو ۲ پرواز و تاخیر در ۳ پرواز فرودگاه مهرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرودگاه مهرآباد، با توجه به شرایط جوی حاکم در کشور، پرواز شماره ۲۸۵ شرکت هواپیمایی ایران ایر به مقصد کرمانشاه، &#۶۵۰۳۹;پرواز شماره ۱۲۹۱ شرکت هواپیمایی قشم ایر به مقصد کرمانشاه به علت بدی هوا تأخیر دارند و &#۶۵۰۳۹;پرواز شماره ۳۴۰۵ شرکت هواپیمایی ایران ایر به مقصد سقز به علت مشابه باطل شد.

مسافران با توجه به شرایط جوی حاکم بر سراسر کشور و احتمال لغو یا تأخیر پروازها برای اطمینان از پرواز خود می‌توانند از طریق تماس با شماره تلفن ۱۹۹ یا ۰۲۱۶۱۰۲۱و ۴۴۶۶۵۵۱۹ تماس بگیرید و یا مراجعه به سایت مراجعه کنید.